Stanowisko dyrektora DPS w Szarocinie bez zmian

Dyrektorem Domu Pomocy Społecznej w Szarocinie pozostaje nadal Pan Stanisław Dłużak, który od lat kieruje działalnością tej jednostki. Nadzór nad DPS w Szarocinie sprawuje Starosta Powiatu Kamiennogórskiego. Dyrektora zatrudnia Zarząd Powiatu Kamiennogórskiego i nie jest planowana zmiana na tym stanowisku. Przypominamy, że DPS w Szarocinie został utworzony w 1987 roku, jest przeznaczony dla kobiet i mężczyzn niepełnosprawnych intelektualnie. Posiada 139 miejsc. Mieszkańcami opiekuje się wykwalifikowany 90 osobowy personel.