Środki finansowe dla Gminy Kamienna Góra i Lubawka

Dzięki zaangażowaniu wicemarszałek Iwony Krawczyk, dnia 22 marca 2018 roku na Sesji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego radni podjęli uchwałę w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2018 roku środków finansowych w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego.

Z powiatu kamiennogórskiego Gminie Kamienna Góra przyznano 74 088 zł na zrealizowanie drogi dojazdowej do gruntów rolnych Jawiszów-Olszyny, natomiast Gmina Lubawka otrzyma 68 040 zł na wykonanie drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Okrzeszynie.

Środki finansowe zostały również przyznane na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach.

Wśród beneficjentów znalazły się podmioty z powiatu kamiennogórskiego (235 tys. zł):
Chełmsko Śląskie – Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętej Rodziny,
Kamienna Góra – Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Różańcowej,
Pałac w Ciechanowicach,
Krzeszów – Opactwo Sióstr Benedyktynek i Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny.Share

Zobacz inne

Leave a Comment