Sprzęt komputerowy dla rodzin popegeerowskich dojechał do Marciszowa

Wójt gminy Marciszów Wiesław Cepielik informuje, że dotarł sprzęt komputerowy zakupiony w ramach konkursu grantowego Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.

W ramach projektu Gmina Marciszów zakupiła łącznie 30 szt. sprzętu komputerowego. Na ten cel gmina pozyskała grant w wysokości 81.100 zł. Obecnie sprzęt wymaga zweryfikowania ze specyfikacją zamówienia i oznakowania koniecznymi logotypami. Przekazanie sprzętu zakwalifikowanym uczniom w formie darowizny zostanie dokonane w dniu podpisania umowy z Gminą Marciszów.

Uczniowie pełnoletni będą podpisywać umowy osobiście, w imieniu uczniów niepełnoletnich umowy będą podpisywać rodzice.

W najbliższym czasie pracownicy Urzędu Gminy będą kontaktować się z wnioskodawcami celem ustalenia dogodnego terminu na podpisanie umowy i odbiór sprzętu.

Więcej informacji z gminy Marciszów tutaj.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment