Sprzedaż działek w Kamiennej Górze

Burmistrz Miasta Kamienna Góra ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości niezabudowanej składającej się z działek nr: 250, 252, 253, 254 i 255 o łącznej powierzchni 9396 m2, położonej w obrębie nr 3 miasta Kamiennej Góry przy ulicy Nadrzecznej z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną.

Przetarg odbędzie się 7 kwietnia 2020 r. o godzinie 900 w Urzędzie Miasta w Kamiennej Górze – sala nr 211.

Cena wywoławcza za ww. nieruchomość ustalona została na kwotę: 613 900,00 zł. brutto.

Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu zobowiązane są wpłacić wadium w wysokości 62 000,00 zł do dnia 2 kwietnia 2020 r. na konto depozytowe Gminy Miejskiej Kamienna Góra Nr 51 1020 5226 0000 6302 0627 3652  PKO BP SA w Kamiennej Górze.

Szczegółowe informacje na temat sprzedaży oraz przetwarzania danych osobowych w ramach procedury sprzedaży można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Kamiennej Górze pokój nr 306, tel. +48 75 64-55-133 lub w Biuletynie Informacji Publicznej bip.kamiennagora.pl (zakładka: – sprzedaż nieruchomości – 2020) .

Share

Zobacz inne

Leave a Comment