Spotkanie z przedstawicielami Powiatowego Urzędu Pracy w Kamiennej Górze

W siedzibie Zarządu SSEMP S.A. w Kamiennej Górze odbyło się dziś (czwartek, 4 lipca) spotkanie z przedstawicielami Powiatowego Urzędu Pracy w Kamiennej Górze. Ze strony PUP uczestniczyli dyrektor Armand Winiarski i jego zastępca Aneta Kubieniec.

Głównym tematem spotkania była organizacja targów pracy na terenie Powiatu Kamiennogórskiego. W ramach współpracy KSSEMP & PUP zaproszeni zostaną zarówno lokalni, powiatowi przedsiębiorcy, jak i prowadzący działalność gospodarczą na obszarze Kamiennogórskiej SSEMP, ale poza regionem Kamiennej Góry. Uzgodniono również charakter dalszej współpracy pomiędzy SSEMP i PUP celem promowania ofert skierowanych do Pracodawców i Pracowników.

Prezes Arkadiusz Dybiec zwrócił szczególną uwagę na potrzebę intensyfikacji polityki informacyjnej skierowanej do przedsiębiorców m.in. z ofertą dofinansowywania miejsc pracy oraz podnoszenia kompetencji zawodowych.

Omówiono również możliwości promowania regionalnych zachęt inwestycyjnych wśród czeskich inwestorów. Przygraniczny obszar Kamiennogórskiej SSEMP jest niewątpliwie atrakcyjny inwestycyjnie dla czeskiego biznesu. Wspólne przedsięwzięcia ukierunkowane na zwiększenie świadomości o dostępności regionalnej pomocy publicznej w Polsce to szansa na kolejne inwestycje w regionie.

Zobacz inne