Spotkanie z nowym Komendantem Powiatowym Policji w Kamiennej Górze

Przypominamy, że zgodnie z decyzją Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu od 26 lutego br. obowiązki Komendanta Powiatowego Policji w Kamiennej Górze objął nadkom. Stanisław Cenarski, który spotkał się dzisiaj (wtorek, 15 marca) na briefingu prasowym z przedstawicielami lokalnych mediów.

Przypominamy, że z mundurem pożegnał się dotychczasowy Komendant Powiatowy Policji w Kamiennej Górze insp. Janusz Cygal, który przeszedł na zasłużoną emeryturę.

Spotkanie było okazją, aby poznać m.in. przebieg kariery zawodowej nadkomisarza Stanisława Cenarskiego i jego spostrzeżeń w związku z objęciem stanowiska w Kamiennej Górze.

Nadkomisarz Stanisław Cenarski rozpoczął karierę w 1991 roku, początkowo jako policjant w Komisariacie Policji w Kamieńcu Ząbkowickim, a następnie w Komisariacie Policji w Bardzie, z którym był związany do lipca 2000 roku. Następnie został przeniesiony do Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Ząbkowicach Śląskich i tam przeszedł wszystkie szczeble od referenta do Naczelnika Wydziału, którym był przez 4 lata. W 2018 roku został pełniącym obowiązki I Zastępcy Komendanta Powiatowego, a następnie powołany na to stanowisko. Od lutego br. pełni funkcję Komendanta Powiatowego Policji w Kamiennej Górze.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment