Spotkanie z kulturą Indian w Janiszowie

W poniedziałek, 26 września 2022 roku uczniowie klasy Ia oraz Ib Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamiennej Górze, członkowie Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych, wybrali się do Wioski Indiańskiej w Janiszowie. Uczestnicy pierwszego spotkania z kulturą Indian aktywnie włączyli się do „Cyklu imprez turystyczno-krajoznawczych dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Miejskiej Kamienna Góra” organizowanych dla nich przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Kamiennej Górze przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

Kamiennogórscy pierwszoklasiści spotkali się z Dorotą Jawor – indianistką zajmującą się propagowaniem kultury Indian Równin Ameryki Północnej, której towarzyszyli Konrad oraz Kornel – młodzi indianiści. Podczas pobytu dzieci uczestniczyły w grach, zabawach i warsztatach.

Wioska Indiańska w Janiszowie jest regionalną atrakcją turystyczną posiadającą certyfikat Polskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Indian.

Opiekunami młodych kamiennogórskich indianistów byli: Beata Galica-Nowak i Ewa Nowak – wychowawczynie klas, Valentyna Poliak – wychowawca świetlicy, Halina Walentynowicz – rodzic oraz Jerzy Rubach – Nauczyciel Kraju Ojczystego i Honorowy Członek PTSM.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment