Spotkanie w SSEMP dotyczące optymalizacji kosztów związanych z energią elektryczną

Z inicjatywy SSEMP S.A. i Powiatu Kamiennogórskiego, przy współudziale kierownictwa Tauron Ciepło w siedzibie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości w Kamiennej Górze odbyło się dziś (piątek, 5 lipca) wielostronne spotkanie mające na celu utworzenie koncepcji rozwoju społeczności energetycznej.

Koncepcja ma na celu poprawę efektywności energetycznej, ograniczenie kosztów energii oraz wykorzystanie energii i ciepła odpadowego w powiecie kamiennogórskim. Efektem działań oprócz produkcji zielonej energii będzie zwiększenie atrakcyjności lokalnego rynku dla potencjalnych inwestorów, a także zwiększenie niezależności energetycznej regionu.

Spotkanie zgromadziło wielu interesariuszy, w tym przedstawicieli lokalnych samorządów oraz regionalnych pracodawców.

W spotkaniu udział wzięli:

Arkadiusz Dybiec – Prezes Zarządu SSEMP S.A.
Małgorzata Krzyszkowska – Starosta Powiatu Kamiennogórskiego
Andrzej Mankiewicz – Wicestarosta Powiatu Kamiennogórskiego
Krzysztof Solarz – Dyrektor Inkubatora Przedsiębiorczości Gminy Kamienna Góra
Janusz Chodasewicz – Burmistrz Miasta Kamienna Góra
Paweł Fryc – Zastępca Burmistrza Miasta Kamienna Góra
Marcin Staniszewski – Prezes Tauron Ciepło
Ewelina Stępczyk – Wiceprezes Tauron Ciepło
Ireneusz Perkowski – Wiceprezes Tauron Ciepło
Ireneusz Kruczek – Prezes Dofama Thies
Roman Tchórz – Prezes Effect System
Paweł Pach – Kierownik utrzymania ruchu w firmie SOPP Packaging
Katarzyna Kurzeja – Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej „Szarotka”
Zbigniew Lipień – Skarbnik Powiatu Kamiennogórskiego
Dariusz Sikorski – Kierownik Zakładu Wytwarzania Ciepła

Zobacz inne