Spotkanie w sprawie rozwoju gospodarczego powiatu

W Starostwie w Kamiennej Górze odbyło się dziś (wtorek, 20 września) spotkanie z przedstawicielami Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości w Kamiennej Górze. W wydarzeniu wzięli udział Wicestarosta Powiatu Kamiennogórskiego Małgorzata Krzyszkowska, Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu Edyta Drzewiecka, Wiceprezes Zarządu SSEMP Dagmara Gęborys oraz kierownik projektu w dziale rozwoju i inwestycji Jarosław Osmolak. Celem spotkania było omówienie planów dalszego rozwoju gospodarczego powiatu z pomocą Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości.

Podczas wizyty poruszano tematy związane z:
-świadomością instrumentu PSI na obszarze Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości, w tym wśród przedsiębiorców z Powiatu Kamiennogórskiego;
-perspektywą intensyfikacji inwestycyjnej w regionie w związku z finalizacją budowy drogi ekspresowej S3;
-dostępem do siły roboczej na terenie Miasta Kamienna Góra oraz w Powiecie kamiennogórskim;
-potencjałem inwestycyjny regionu dla dalszych inwestycji w kontekście rozbudowy miejskiej infrastruktury drogowej;
-szansami i zagrożeniami dla inwestowania na obszarze Powiatu w warunkach zmiennego otoczenia makroekonomicznego.

>/center>

Share

Zobacz inne

Leave a Comment