Spotkanie konsultacyjne dotyczące drogi S3

Burmistrz Miasta Janusz Chodasewicz i Wójt Gminy Patryk Straus zapraszają mieszkańców Kamiennej Góry oraz gminy Kamienna Góra na otwarte spotkanie konsultacyjne dotyczące realizacji zadania pn.: „Zaprojektowanie i wybudowanie drogi S3 Legnica (A4) – Lubawka, zadanie IV od węzła Kamienna Góra Północ (z węzłem) do granicy państwa, o długości ok. 15,3 km”.

Spotkanie odbędzie się 19 września 2019 roku o godz. 16.30 w Muzeum Tkactwa (dziedziniec) przy Pl. Wolności 11 w Kamiennej Górze.

W spotkaniu wezmą również udział przedstawiciele Zamawiającego tj. Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu, Wykonawcy, Projektanta oraz Inżyniera Kontraktu.

Przewidywany plan spotkania:

1. Omówienie podstawowych parametrów technicznych projektowanej drogi;
2. Prezentacja szczegółowych rozwiązań projektowych z określeniem zajęcia terenów;
3. Powiązanie projektowanej drogi S3 z istniejącymi drogami węzły, komunikacja poprzeczna, drogi dojazdowe do nieruchomości;
4. Zasady i procedura nabywania nieruchomości przeznaczonych pod budowę drogi;
5. Udzielenie odpowiedzi i wyjaśnień na kwestie zgłaszane prze uczestników spotkania.

Share

Zobacz również

Dodaj komentarz