Spotkania dotyczące tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata

W związku z trwającymi pracami nad przygotowaniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru Lokalna Grupa Działania „Kwiat Lnu” zapraszamy do włączenia się w proces budowy i opracowywania głównych założeń tego dokumentu. Lokalna Grupa Działania „Kwiat Lnu” zaprasza do wspólnej oceny potencjału, diagnozy potrzeb, przedstawiania swoich opinii, pomysłów, określania kierunków rozwoju obszaru. Każdy głos jest niezwykle istotny i ma realny wpływ na kierunki i cele działań w nowym, kolejnym okresie programowania.

Zapraszamy przedstawicieli samorządu, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców oraz mieszkańców gminy Marciszów na spotkanie warsztatowe, które odbędzie się 1 czerwca 2022 roku w godz. 9.30-13.00 w urzędzie gminy przy ul. Szkolnej 6 w Marciszowie (sala posiedzeń).

Więcej informacji z gminy Marciszów prezentujemy tutaj.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment