Specjalistyczny samochód na kamiennogórskich ulicach

W piątek, 12 maja na ulice Kamiennej Góry wyjedzie specjalistyczny samochód przeprowadzający inspekcję stanu dróg będących w zarządzie miasta Kamienna Góra. Elektronicznie zinwentaryzuje on 53 km ulic i dróg wewnętrznych. Inspekcja może potrwać kilka dni.

Czujniki samochodu są w stanie wykryć ubytki i nawet drobne pęknięcia nawierzchni. Taka zbiorcza ekspertyza jest przeprowadzana co pięć lat i pozwala planować roboty drogowe.

Przypominamy, że nie wszystkie ulice w Kamiennej Górze są w zarządzie miasta. Za ich stan odpowiadają również kamiennogórskie starostwo, Dolnośląska Służba Dróg i Kolei oraz Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Zobacz inne