Spacer krajoznawczy po Kamiennej Górze

Uczniowie klasy IIc Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamiennej Górze, członkowie Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych, uczestniczyli dzisiaj (środa, 18 maja) w pieszej wycieczce krajoznawczej w ramach „Cyklu wycieczek edukacyjnych do centrów edukacji oraz wycieczek popularnych rozwijających zainteresowania krajoznawczo-przyrodnicze młodych mieszkańców Kamiennej Góry”, organizowanych przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

Pierwszoklasiści wybrali się na krótki spacer krajoznawczy, którego celem było poznanie ciekawych miejsc i obiektów w Kamiennej Górze. Pierwszym z nich była tablica upamiętniająca Ojca Świętego przy ul. Papieża Jana Pawła II. Ponadto zobaczyli dawne budynki fabryczne firmy lniarskiej J. Rinkel A.G. założonej w 1862 roku, bramę wejściową z herbem na Placu Browarowym i budynek, w którym mieszkał Elias von Beuchel, główny donator ewangelickiego Kościoła Łaski. Po wejściu na kamiennogórski rynek na kamienicy zobaczyli tablicę z podobizną Johana Christiana Günthera – niemieckiego poety, który w 1721 roku przez kilka miesięcy był gościem kupieckiej rodziny Beuchelów. Na jego pieśni „Bracia weselmy się” oparta jest melodia studenckiej pieśni hymnicznej Gaudeamus igitur (łac. „Radujmy się więc”). Na kilku kamienicach zobaczyli czerwone tablice informacyjne z godłem Polski i napisem „Obiekt zabytkowy pod ochroną prawa. Naruszanie stanu wzbronione”, a na murze Muzeum Tkactwa dostrzegli międzynarodowy znak rozpoznawczy zabytków oraz napis „zabytek chroniony prawem”. Ponadto zobaczyli zaznaczony ciemną kostką kontur pierwszego ratusza (1564-1873) wraz z tablicą informacyjną, a na jednej z kamienic należącej od 1775 roku do Włocha Franza Xsaweriusa Primavesiego ciekawy akcent na fasadzie – literę P – od nazwiska oraz kotwicę, jako zaznaczenie miejsca pochodzenia. Natomiast na kamienicy przy ul. Karola Miarki w tarczy herbowej odczytali inskrypcję „Ora et labora” (łac. „Módl się i pracuj”).
Przy ul. Ogrodowej zobaczyli zaznaczone ciemną kostką miejsce, gdzie dawniej były miejskie mury, a na ul. Tadeusza Kościuszki oglądali interesujące zdobienia (m.in. lokomotywę i statek) na fasadzie zabytkowej kamienicy z 1906 roku – głównej siedziby zakładów tekstylnych Menthner i Frahne (obecnie Centrum Kultury). Wędrując Aleją Wojska Polskiego dotarli do zachowanych oryginalnych murów miejskich znajdujących się obok ratusza. Zajrzeli do Sali Witrażowej kamiennogórskiego ratusza i holu. Na murze Szkoły Podstawowej nr 1 zobaczyli tablicę upamiętniającą Carla Gottharda Langhansa – niemieckiego architekta urodzonego 15 grudnia 1732 roku w Kamiennej Górze, którego najsłynniejszym dziełem jest Brama Brandenburska w Berlinie. Kolejnym miejscem, które zwiedzili, było główne wejście kościoła pw. Matki Bożej Różańcowej. Młodych adeptów krajoznawstwa zaciekawił również grobowiec fabrykantów Engmannów i Methnerów, który jest pozostałością istniejących przy kościele trzech cmentarzy ewangelickich. Następnie udali się na Górę Parkową, gdzie zobaczyli dwa pomniki. Pierwszy z nich upamiętnia męczenników filii obozu pracy „Gross-Rosen”, natomiast drugi pomnik ustawiono na miejscu nieistniejącego cmentarza, gdzie pochowano 99-ciu żołnierzy pruskich i austriackich zmarłych w wyniku odniesionych ran w trakcie bitwy pod Trutnowem w 1866 roku. Drugoklasiści zobaczyli również ścieżkę przyrodniczą „Parkowa Góra” z tablicami opisującymi różne gatunki drzew rosnące w parku.

Podczas krajoznawczego spaceru drugoklasiści kontynuowali wypełnianie norm na Regionalną Odznakę Krajoznawczą oraz odznakę Tropiciel Przyrody.

Opiekunami młodych krajoznawców byli Magdalena Chałupa – wychowawczyni klasy oraz Jerzy Rubach – Nauczyciel Kraju Ojczystego i Instruktor Krajoznawstwa Regionu PTTK.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment