Krzyż w Czadrowie

Czadrów należy do najstarszych wsi w okolicy Kamiennej Góry. Będąc bardzo małą osadą, położoną między takimi ośrodkami kultury jak Kamienna Góra (Landeshut) i Krzeszów (Grüssau) ściśle dzielił ich losy. Wszelkie odnalezione informacje nawiązujące do sołectwa Czadrów zamieszczamy w kategorii Historia, do której zapraszamy.

Jednym z przybytków nawiązujący do historii naszego sołectwa jest krzyż przydrożny.

Krzyż znajduje się na łąkach naszego sołectwa w “dolnym Czadrowie”. Pod takimi sakralnymi obiektami na ogół spoczywają polegli w walce żołnierze lub ofiary różnych epidemii, takich jak dżuma, cholera czy ospa. Według ludowych wierzeń w miejscach tych tułają się dusze pochowanych tam osób.

Krzyż znajdujący się w Czadrowie został postawiony na miejscu śmierci ofiar epidemii. Źródła podają, że epidemii ospy natomiast z dawniej zachowanego w języku niemieckim napisu na postumencie, możemy tłumaczyć, iż Tu w poświęconej ziemi spoczywają od 1832 roku zmarli bracia i siostry na azjatycką Cholerę. Oczekują na zmartwychwstanie. Pokój ich duszy.

Oryginalny napis:
Hier in geweihter Erde erwarten unsere im Jahre 1832 an der asiatischen Cholera verstorben Mitbrüder und Schwestern den frohen Morgen der Auferstehung.

Prezentowany krzyż został również uwieczniony na starej fotografii. Jak widać z krzyża została odcięta postać Jezusa, natomiast postument zachował się nieuszkodzony.

65606

Share