Służba w Policji – promocja zawodu i profilaktyczne rozmowy o bezpieczeństwie w szkole

Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze jak też z Komisariatu Policji w Lubawce i Marciszowie w maju br. przeprowadzili szereg spotkań promujących zawód policjanta. W ich trakcie poruszano także bardzo ważny temat dotyczący przeciwdziałaniu agresji w szkołach, jak też niezwłocznej reakcji na nią.

Kamiennogórscy policjanci w trakcie przeprowadzanych spotkań odbyli spotkania informacyjno – promujące zawód policjanta. Podczas tych spotkań sporo czasu poświęcili zagadnieniu jakim jest przeciwdziałanie agresji w szkołach. Spotkania przeprowadzono zarówno z udziałem dzieci jak też kierownictwem i pracownikami szkół. Omawiano kwestie związane z przemocą rówieśniczą, bezpieczeństwem dzieci na terenie szkół i w jej obrębie, udziałem w bójkach, zniszczeniami i kradzieżami do jakich dochodzi na terenie szkół, jak też zagadnienie szeroko rozumianej cyberprzestępczości. Funkcjonariusze przypomnieli zasady współpracy placówek oświatowych z Policją, a także opowiedzieli o odpowiedzialności prawnej osób nieletnich w świetle obowiązujących przepisów prawa. Ponadto w trakcie spotkań z kadrą kierowniczą omawiano kwestie dotyczące sposobów eliminowania demoralizacji wśród dzieci i młodzieży, najczęściej pojawiające się na terenie szkół problemy, jak też propozycje ich rozwiązywania. Podczas spotkań wielokrotnie podkreślano potrzebę podnoszenia skuteczności działań zmierzających do lepszej ochrony uczniów przed zjawiskiem demoralizacji, czy przemocą rówieśniczą.

Źródło: Policja Kamienna Góra

Więcej policyjnych komunikatów prasowych w tagach policja.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment