Skarby Opactwa w Krzeszowie

W ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich do 9 maja 2014 roku można zwiedzać wystawę Skarby Opactwa w Krzeszowie.

Rewaloryzacja pocysterskiego opactwa była możliwa dzięki dofinansowaniu z funduszy unijnych w ramach XI Priorytetu „Kultura i dziedzictwo kulturowe” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Miłośnikom sztuki sakralnej udostępnione do zwiedzania są najcenniejsze zabytki, takie jak barokowe dzieła sztuki sakralnej, starodruki, obrazy fundatorów i opatów krzeszowskich, szaty i naczynia liturgiczne. Wszystko to zgromadzone w Sali Fundacyjnej, Sali Męki Pańskiej i Sali Złotej w Gościnnym Domu Opata. Zapraszamy do Krzeszowa.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment