Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego

Dnia 26 września 2018 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze odbyła się XLVII Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego.

Porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3. Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.
4. Informacja Prezydium Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie Zarządu z działalności w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja na temat kierunków działania i planów Nadleśnictwa Kamienna Góra.
7. Sprawy edukacji w placówkach oświatowych podległych Powiatowi Kamiennogórskiemu.
8. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Powiecie Kamiennogórskim za rok szkolny 2017/2018.
9. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kamiennej Górze.
10. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018 ? 2020.
11. Interpelacje.
12. Zapytania.
13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
14. Sprawy różne.
15. Zamknięcie Sesji.

Wideo: Powiat KGShare

Zobacz inne

Leave a Comment