Seniorzy tworzą przestrzeń do działania w regionie kamiennogórskim

Od maja 2019 roku Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne Granica z Lubawki realizuje projekt pt.: „Seniorzy tworzą przestrzeń do działania w regionie kamiennogórskim”.

Działania zakładają wzrost aktywności społecznej i partycypacji osób 60+.  Skierowany jest do organizacji senioralnych, gminnych rad seniorów, uniwersytetów III wieku oraz organizacji pozarządowych.  Polega na przygotowaniu 16 liderów w ramach obywatelskiej szkoły seniora, przeprowadzeniu lokalnych debat w formie kawiarenek senioralnych – seniorzy wskazali  pomysły, które będą zrealizować wspólnie aktywizując swoje środowiska pod hasłem „Seniorzy tworzą przestrzeń do działania”.

Dzięki warsztatom komputerowym seniorzy zostaną przygotowani do cyfrowego dokumentowania swoich działań w przestrzeni. Ważnym elementem projektu będą warsztaty wspierające tworzenie rad seniorów oraz wypracowujące model wsparcia samorządu dla inicjatyw senioralnych. Na zakończenie odbędzie się konferencja wraz z debatą „seniorzy tworzą przestrzeń do działania – jak włączać seniorów w decyzje lokalne oraz międzypokoleniową współpracę”, w której wezmą udział uczestnicy projektu oraz organizacje pozarządowe zainteresowane współpracą z seniorami.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment