Ścieżka rowerowa Kamienna Góra-Krzeszów

Rozpoczęła się ostatnia prosta w walce o wykorzystanie niszczejącego nasypu nieczynnej trasy kolejowej nr 330.

Przypominamy, iż Miasto Kamienna Góra wraz z Gminą Kamienna Góra zaplanowało inwestycję wybudowania drogi pieszo-rowerowej.
Jako szkielet głównej trasy rowerowej przyjęto tereny kolejowe obejmujące trasę linii kolejowej nr 330 relacji Kamienna Góra-Krzeszów oraz bocznicy kolejowej Kamienna Góra-Antonówka.
Dostęp do ścieżki rowerowej na terenie miasta Kamienna Góra został zaplanowany poprzez projektowane dwa parkingi (przy ul. Lubawskiej oraz przy ul. Jeleniogórskiej), a także w miejscach skrzyżowań z drogami publicznymi oraz innymi drogami dojazdowymi do linii kolejowej. Większość środków na tą inwestycję ma pochodzić ze środków europejskich.

Pismem z dnia 1 lipca 2016 roku Zarząd Województwa wyraził zgodę na wykorzystanie terenu linii kolejowej na budowę ścieżki rowerowej łączącej Kamienną Górę z Krzeszowem. Otwarło to drogę do dalszych etapów procedury przejęcia tej linii przez lokalny samorząd. Z powyższą decyzją Grupa Inicjatywna Kolej Karkonoska nie chce się pogodzić i próbuje zniweczyć tą wspaniałą inicjatywę budowy ścieżki rowerowej w naszym regionie.
Wspomniana organizacja zwróciła się do Ministra Infrastruktury i Budownictwa z prośbą o pomoc w sprawie zatrzymania procesu przekształcenia nieczynnej linii kolejowej na ścieżkę pieszo-rowerową.

Dnia 20 października 2016 roku na prośbę PKP S.A. zostało wysłane stanowisko samorządów w sprawie budowy wspomnianej ścieżki pieszo-rowerowej. Czekamy na decyzję i dalszy rozwój wydarzeń.

Nasza facebook’owa akcja poparcia budowy ścieżki zebrała większa ilość polubień od akcji Grupy Inicjatywnej Kolej Karkonoska, która prowadziła swój protest zatrzymania likwidacji wspomnianej linii. Również zebraliśmy podobną ilość podpisów, co wspomniana organizacja, choć zbieraliśmy je w krótszym czasie.
Jeżeli decyzją Ministra Infrastruktury i Budownictwa zostanie zablokowana możliwość wspomnianej inwestycji to przez kolejne lata będziemy mieć zrujnowany nasyp kolejowy na trasie Kamienna Góra-Krzeszów, ponieważ żaden podmiot nie chce się podjąć inwestycji w strukturę kolejową.

Na tym etapie kończymy naszą akcję facebook’ową. Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym za wsparcie i podpisywanie naszej petycji poparcia budowy ścieżki :-).

Share

Zobacz inne

Leave a Comment