Ścieżka rowerowa Kamienna Góra-Krzeszów

Trwa budowa drogi pieszo-rowerowej na terenie nieczynnej i zlikwidowanej linii kolejowej nr 330 relacji Kamienna Góra-Krzeszów.

Obecnie trwa etap porządkujący, w tym wycinka drzew i krzewów oraz wykaszanie terenów przylegających do ścieżki rowerowej oraz oczyszczenie istniejących rowów melioracyjnych.

Do zakończenia wspomniany prac, które ustalono do granicy administracyjnej Gminy Miejskiej Kamienna Góra z Gminą Wiejską Kamienna Góra (wąwóz w miejscowości Czadrów) pozostało około 300 metrów. Przypominamy, iż ścieżka rowerowa na obszarze gminy Kamienna Góra przebiegać będzie na odcinku o łącznej długości 5,06 km.

Wszystkie artykuły dotyczące budowy w tagach ścieżka rowerowa.Share

Zobacz inne

Leave a Comment