Ścieżka rowerowa Kamienna Góra-Krzeszów

Trwa przygotowanie terenu pod budowę drogi pieszo-rowerowej na terenie nieczynnej linii kolejowej nr 330 relacji Kamienna Góra-Krzeszów (odcinek Gminy Wiejskiej Kamienna Góra).

Przypominamy, iż w wyniku przeprowadzonego przetargu, do realizacji projektu wybrano firmę Usługi Budowlano Montażowe A.J.M. Artur Gawłowski z Kamiennej Góry.

Po wykonaniu kompleksowej dokumentacji projektowej rozpoczęto etap oczyszczania rowów melioracyjnych oraz koszenia korony nasypu kolejowego, na którym powstanie droga pieszo-rowerowa.

Przypominamy, iż droga rowerowa o długości około 5 km przebiegać będzie po terenie nieczynnej linii kolejowej na odcinku Kamienna Góra-Krzeszów. Początek drogi został określony na granicy administracyjnej Gminy Miejskiej Kamienna Góra z Gminą Wiejską Kamienna Góra (wąwóz w miejscowości Czadrów), a jej koniec na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 3463D (odcinek z Krzeszowa do Lipienicy).

Niestety w Gminie Miejskiej Kamienna Góra unieważniono kolejne postępowanie przetargowe. Zaproponowana cena najkorzystniejszej oferty znacznie przekraczała możliwości finansowe Miasta Kamienna Góra. Po przeanalizowaniu swojej sytuacji finansowej, nie było możliwości zwiększenia kwoty na realizację zamówienia do ceny oferty najkorzystniejszej.

Przypominamy, iż projekt budowy kilku odcinków dróg rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych biegnących na obszarze miasta Kamienna Góra ma zostać zrealizowany wraz z dwoma punktami obsługi rowerzystów tworząc kompletną, spójną sieć o łącznej długości około 8 km. Przebieg trasy zaplanowano od granicy miasta Kamienna Góra (na wysokości wąwozu w miejscowości Czadrów) do ul. Lubawskiej, następnie w kierunku ul. Jeleniogórskiej, który ma być jednym z najciekawszych odcinków. Na tej trasie znajdują się dwa wiadukty oraz duży dwuprzęsłowy kratownicowy most nad rzeką Bóbr.

Wszystkie artykuły dotyczące powyższego tematu dostępne w tagach ścieżka rowerowa.Share

Zobacz inne

Leave a Comment