Ścieżka rowerowa Kamienna Góra-Krzeszów

Na sesji Rady Gminy Kamienna Góra, która odbyła się dnia 25 kwietnia 2018 roku radni przegłosowali zwiększenie kwoty finansowania budowy drogi rowerowej na terenie nieczynnej linii kolejowej Kamienna Góra – Krzeszów.

Przypominamy, iż ofertę realizacji zamówienia złożyły trzy firmy, o czym informowaliśmy tutaj. Najtańsza złożona oferta jest na kwotę 2 863 704 zł. Kwota jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosiła 2 540 000 zł.

Jeżeli zainteresowany wykonawca spełni wszystkie warunki, które musi jeszcze potwierdzić odpowiednią dokumentacją, wszystko wskazuje na to, iż niebawem ruszą roboty budowlane drogi rowerowej.

Przypominamy, iż ścieżka rowerowa zostanie wykonana na terenie zindustrializowanym tzn. na którym zlokalizowana jest nieczynna obecnie linia kolejowa nr 330 relacji Kamienna Góra – Krzeszów. Istniejące nasypy kolejowe zostaną wykorzystane do budowy ścieżki. Zakończenie realizacji projektu zaplanowano na dzień 30 września 2018 roku.

Planowany przebieg trasy dostępny tutaj.
Wszystkie artykuły dotyczące projektu budowy drogi rowerowej znajdują się w tagach ścieżka rowerowa.Share

Zobacz inne

Leave a Comment