Ścieżka rowerowa Kamienna Góra-Krzeszów

Dnia 23 marca 2018 roku Gmina Kamienna Góra uruchomiła kolejną procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” obejmujących budowę drogi rowerowej na terenie nieczynnej linii kolejowej nr 330 relacji Kamienna Góra – Krzeszów.
W uwarunkowaniach zamówienia dokonano zmian nawierzchni ścieżki z żywicznej na beton asfaltowy. Termin składania ofert mija dnia 11 kwietnia 2018 roku.

Przypominamy, iż Miasto Kamienna Góra wraz z Gminą Kamienna Góra zaplanowało inwestycję wybudowania drogi pieszo-rowerowej.
Jako szkielet głównej trasy przyjęto tereny kolejowe obejmujące trasę linii kolejowej nr 330 relacji Kamienna Góra-Krzeszów oraz bocznicy kolejowej Kamienna Góra-Antonówka.

Planowany przebieg trasy dostępny tutaj.
Wszystkie artykuły dotyczące projektu budowy drogi rowerowej znajdują się w tagach ścieżka rowerowa.Share

Zobacz inne

Leave a Comment