Saperzy w Antonówce

Patrol Rozminowania 23 Śląskiego Pułku Artylerii w Bolesławcu przeprowadził w Antonówce spotkanie informacyjne dla dzieci.

Spotkanie, w którym uczestniczyli uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Wałbrzycha miało na celu m.in. przekazanie podstawowej wiedzy na temat zagrożeń stwarzanych przez niewybuchy, niewypały i inne przedmioty niebezpieczne pochodzenia wojskowego oraz zasady postępowania po ich znalezieniu. Po części instruktażowej uczniowie udali się na spacer historyczny, podczas którego zobaczyli m.in. pozostałości po tajnej fabryce broni, domniemane wejścia do podziemi kompleksu oraz poznali wiele relacji, których tezy do dzisiaj są zagadką.

Na terenie Antonówki znajdowała się fabryka i magazyny amunicji. Na zalesione tereny Antonówki żołnierze Armii Radzieckiej zwozili i unieszkodliwiali niewypały powojenne z Dolnego Śląska. Przez wiele lat mieszkańcy znajdują w tym miejscu przedmioty niebezpieczne pochodzenia wojskowego z okresu II wojny światowej.

Przypominamy, że materiały wybuchowe stosowane w technice wojskowej są całkowicie odporne na działanie warunków atmosferycznych i niezależnie od daty produkcji zachowują swoje właściwości. Niezachowanie należytych środków bezpieczeństwa po odnalezieniu niewybuchu/niewypału, niewłaściwe postępowanie wynikające z braku świadomości o grożącym niebezpieczeństwie może doprowadzić do wielu nieszczęść, a nawet do śmierci. Dlatego kategorycznie nie wolno ich dotykać, ruszać czy przenosić. W miarę możliwości należy zabezpieczyć i oznakować takie miejsce i powiadomić policję lub straż pożarną.

Informując służby, o takim znalezisku należy:

-precyzyjnie określić miejsce odnalezienia;
-określić co zostało znalezione, wygląd, ogólne gabaryty, ilość;
-podać telefon /adres kontaktowy/ do osoby informującej o znalezisku.

Zadania (przedsięwzięcia, czynności) realizowane przez jednostkę policji:

-przyjęcie informacji o zdarzeniu;
wysłanie na miejsce zdarzenia patrolu w celu zebrania dodatkowych, szczegółowych informacji związanych ze zdarzeniem oraz zabezpieczenia miejsca ujawnienia niewypału lub niewybuchu;
-powiadomienie patrolu saperskiego oraz, w zależności od zaistniałej sytuacji, innych służb i inspekcji.

Share

Zobacz również

Leave a Reply