Saperzy spotkali się z uczniami SP2 w Kamiennej Górze

Patrol Rozminowania 23 Śląskiego Pułku Artylerii w Bolesławcu przeprowadził dzisiaj (wtorek, 9 listopada) spotkanie informacyjne z dziećmi ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamiennej Górze. Spotkanie odbyło się w ramach działań pn. AkcjaNIEwybuchowy listopad zorganizowanych przez Projekt Arado i miasto Kamienna Góra.

Spotkanie, w którym uczestniczyli uczniowie, miało na celu m.in. przekazanie podstawowej wiedzy na temat zagrożeń stwarzanych przez niewybuchy, niewypały i inne przedmioty niebezpieczne pochodzenia wojskowego oraz zasady postępowania po ich znalezieniu.

Przypominamy, że materiały wybuchowe stosowane w technice wojskowej są całkowicie odporne na działanie warunków atmosferycznych i niezależnie od daty produkcji zachowują swoje właściwości. Niezachowanie należytych środków bezpieczeństwa po odnalezieniu niewybuchu/niewypału, niewłaściwe postępowanie wynikające z braku świadomości o grożącym niebezpieczeństwie może doprowadzić do wielu nieszczęść, a nawet do śmierci. Dlatego kategorycznie nie wolno ich dotykać, ruszać czy przenosić. W miarę możliwości należy zabezpieczyć i oznakować takie miejsce i powiadomić policję lub straż pożarną.

Informując służby, o takim znalezisku należy:

-precyzyjnie określić miejsce odnalezienia;
-określić co zostało znalezione, wygląd, ogólne gabaryty, ilość;
-podać telefon /adres kontaktowy/ do osoby informującej o znalezisku.

Zadania (przedsięwzięcia, czynności) realizowane przez jednostkę policji:

-przyjęcie informacji o zdarzeniu;
wysłanie na miejsce zdarzenia patrolu w celu zebrania dodatkowych, szczegółowych informacji związanych ze zdarzeniem oraz zabezpieczenia miejsca ujawnienia niewypału lub niewybuchu;
-powiadomienie patrolu saperskiego oraz, w zależności od zaistniałej sytuacji, innych służb i inspekcji.

Zobacz inne

Leave a Comment