Samorządowy konwent o drogach i recyklingu

Szefowie samorządowej administracji z regionu jeleniogórskiego i części regionu legnickiego wezmą udział w roboczym spotkaniu, które zaplanowano 7 i 8 listopada w Piechowicach. W konwencie samorządowców weźmie udział burmistrz Kamiennej Góry – Janusz Chodasewicz.

Spotkanie otworzy marszałek województwa dolnośląskiego – Cezary Przybylski, który będzie rozmawiał z uczestnikami o sile samorządów w kontekście rozwoju Polski.

Później samorządowcy zajmą się zagadnieniami związanymi z utrzymaniem porządku i czynności w gminach. Znowelizowana niedawno „ustawa śmieciowa” nakłada na lokalną administrację nowe obowiązki. Na przykład 1 stycznia 2020 roku wejdą w życie nowe przepisy dotyczące poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych.

Podczas spotkania przedstawiciele urzędu wojewódzkiego i Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei przekażą także informacje dotyczące rządowego Funduszu Dróg Samorządowych (FDS) oraz planu remontów i inwestycji na drogach wojewódzkich w roku 2020.

Na Dolnym Śląsku Fundusz Dróg Samorządowych w tym roku finansuje prace za ponad 66 mln zł. W Kamiennej Górze z tej puli realizowana jest przebudowa ulic Cegielnianej i Jedwabnej. Z rządowego funduszu pochodzi 60 proc. środków.

Wójtowie, burmistrzowie, prezydenci i starostowie z regionu jeleniogórskiego i części regionu legnickiego spotykają się regularnie od wielu lat. To silne lobby i środowisko opiniujące np. projekty ustaw dotyczące samorządów. Dzięki wymianie doświadczeń udaje się rozwiązać wiele bieżących samorządowych problemów.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment