Sale konferencyjne Inkubatora Przedsiębiorczości

W budynku Inkubatora Przedsiębiorczości przygotowano pomieszczenia, które pozwolą zorganizować udaną konferencję, szkolenie lub spotkanie biznesowe. Niebawem zostanie zaprezentowana szczegółowa oferta dla klientów Inkubatora oraz nowoczesna strona internetowa.

Przypominamy, że na potrzeby Inkubatora Przedsiębiorczości przystosowany został budynek w miejscowości Czadrów. Jest to pierwszy inkubator utworzony na terenach wiejskich. Kolejne etapy tej inwestycji były prezentowane na naszym portalu w tagach inkubator.

Do podstawowych celów działania Inkubatora należy:

– wspieranie rozwoju gospodarczego i lokalnego rynku pracy,
– promocja gospodarcza gminy Kamienna Góra i Ziemi Kamiennogórskiej,
– edukacja ekonomiczna i promowanie postaw przedsiębiorczych,
– kreowanie i promowanie innowacyjnych przedsięwzięć biznesowych i gospodarczych,
– współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi.

Wsparcie w postaci świadczenia usług doradczych i informacyjnych jest przeznaczone przede wszystkim dla przedsiębiorstw i mieszkańców gminy Kamienna Góra.

Projekt zrealizowała Gmina Kamienna Góra, która otrzymała dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment