Są środki na wymianę pieców w Kamiennej Górze

Osoby, które w naborze wniosków na wymianę pieców zostały zakwalifikowane do dofinansowania wkrótce otrzymać będą mogły zwrot poniesionych wydatków. We wtorek, 11 lipca w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej burmistrz Kamiennej Góry Krzysztof Świątek podpisał umowę pożyczki na ten cel.

W ramach realizowanych konsekwentnie działań zmierzających do ograniczenia tzw. niskiej emisji, kamiennogórski urząd miasta prowadził nabór wniosków jesienią ubiegłego roku. Skierowany był on do właścicieli prywatnych lokali oraz najemców mieszkań komunalnych w Kamiennej Górze. Wnioskować można było o 50% zwrotu kosztów związanych z wymianą sposobu ogrzewania. Było to stosownie – 20 tys. zł brutto dla domu jednorodzinnego oraz 14 tys. dla mieszkania w budynku wielorodzinnym. Wnioski dla budowy kotłowni zasilającej w ciepło budynek wielorodzinny składać mogły również wspólnoty.

Na ten cel kamiennogórski samorząd zarezerwował własne środki finansowe oraz wystąpił z wnioskiem o przyznanie pożyczki do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Po zamknięciu naboru i analizie wniosku WFOŚ poinformował ostatnio o podjęciu decyzji o udzieleniu wsparcia na zadanie: „Program wymiany starych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym na nowe ekologiczne na terenie Gminy Miejskiej Kamienna Góra w ramach programu PPONE”.

Całkowity koszt wymiany wyniesie 1 158 446,29 zł. W ramach zawartego porozumienia Gmina Miejska Kamienna Góra otrzyma ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu w formie pożyczki 498 807,40 zł.

Pozwoli to na likwidację 102 źródeł ciepła, w skład których wchodzi 101 węglowych pieców indywidualnych i 1 lokalna kotłownia opalana węglem. W ich miejsce właściciele nieruchomości zamontują 61 ekologicznych źródeł ciepła – 54 kotły gazowe, 2 kotły 5 klasy na paliwo stałe wg PN-EN 303-5:2012, 1 piec elektryczny oraz 4 węzły cieplne obsługujące w sumie 28 lokali mieszkalnych.

Przypomnijmy, że dalszy nabór jest obecnie zawieszony, a osoby, które zakwalifikowane zostały już do dofinansowania otrzymają informację pocztą o dalszej procedurze prowadzącej do otrzymania dofinansowania. Dla zakwalifikowanych, którzy wymienili piece w 2017 r. wypłaty środków rozpoczną się z końcem sierpnia br., a dla wykonujących te prace w roku 2018 pod koniec listopada br. Dla tych ostatnich też termin zakończenia wymiany wydłużony został do 30 września 2018 roku.Share

Zobacz inne

Leave a Comment