Rzeka Zadrna nabiera właściwego wyglądu

Rzeka Zadrna nabiera właściwego wyglądu. Przypominamy, że Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie prowadzi prace konserwacyjne rzeki na odcinku Czadrów-Krzeszów. Po wykonanych pracach związanych z ręcznym wykoszeniem porostów z koryta i poboczy rzeki przystąpiono do odmulania i wydobycia z cieku roślin korzeniących się.

Konserwacja rzeki pozwoli utrzymać zwierciadło wody na poziomie niezagrażającym jej wylaniu.

Prezentujemy obecny stan prac konserwacyjnych.
Więcej o inwestycjach w regionie w tagach remonty.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment