Ruszyło głosowanie nad projektami zgłoszonymi do Budżetu Obywatelskiego 2023

Dziś w Kamiennej Górze rozpoczęło się głosowanie nad projektami zgłoszonymi do Budżetu Obywatelskiego 2023. Na głosy mieszkańców urząd miasta czeka do 20 września 2022 r.

Pula środków na realizację zwycięskiego projektu wyniesie 150 tys. złotych. Głosowaniu zostaną poddane dwa projekty zgłoszone przez mieszkańców.

Budowa łatwej trasy rowerowej w Kamdża Bike Parku;
Oświetlenie treningowe boiska piłkarskiego przy ul. P. Ściegiennego 11 w Kamiennej Górze.

W głosowaniu mogą brać udział mieszkańcy Kamiennej Góry, którzy ukończyli 16 rok życia, poprzez:

wrzucenie wypełnionej karty do głosowania do urny oznaczonej napisem Budżet obywatelski znajdującej się w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Miasta Kamienna Góra, Pl. Grunwaldzki 1, 58-400 Kamienna Góra w godzinach pracy urzędu od 7.30 do 15.30,
wysłanie wypełnionej karty do głosowania na adres: Urząd Miasta Kamienna Góra, pl. Grunwaldzki 1, 58-400 Kamienna Góra, z dopiskiem „Budżet obywatelski 2023”. Liczy się data wpływu do urzędu.

Kartę do głosowania można na stronie internetowej miasta lub w Wydziale Promocji i Polityki Społecznej, pok. 304.

Mieszkaniec, który nie ukończył 18 roku życia, wraz z kartą do głosowania musi załączyć zgodę opiekuna prawnego na udział osoby małoletniej w głosowaniu. Druk dokumentu można pobrać na stronie internetowej miasta.

Każdy mieszkaniec może zagłosować tylko raz, oddając głos tylko na jeden projekt.

Głos uznaje się za nieważny w przypadku:

głosowania przez osobę nieuprawnioną,
głosowania na karcie niezgodnej ze wzorem,
braku wypełnienia wszystkich obowiązkowych pól na karcie do głosowania,
oddania głosu na więcej niż jeden projekt,
braku zgody opiekuna prawnego na udział osoby małoletniej w głosowaniu.

W przypadku oddania przez mieszkańca głosu na więcej niż jednej karcie do głosowania wszystkie głosy oddane przez tę osobę zostaną uznane za nieważne.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment