Ruszyła budowa inkubatora przedsiębiorczości

Ruszyły prace budowlane pierwszego na terenach wiejskich inkubatora przedsiębiorczości, oferującego szkoleniowe i doradcze wsparcie biznesu.

W ramach projektu, na który Gmina Kamienna Góra otrzymała dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej, zostaje przebudowana część świetlicy wiejskiej w miejscowości Czadrów. W wyniku realizacji projektu powstanie jednostka organizacyjna współpracującą z przedsiębiorcami i mieszkańcami gminy Kamienna Góra, ale też powiatu.

Roboty budowlane obejmą m.in.: wnętrze budynku (wyburzanie ścianek działowych, wykonanie nowych ścian i posadzek), wykonanie instalacji (sanitarnych, elektrycznych, teletechnicznych), budowę windy (dostęp dla osób niepełnosprawnych), wymianę źródła ciepła i poprawę efektywności energetycznej obiektu (wymiana stolarki okienno-drzwiowej, docieplenie ścian elewacyjnych).

Ponadto projekt przewiduje zakup niezbędnego wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych służących przyszłym przedsiębiorcom (oprogramowanie komputerowe). Zostanie również wykonane nowe otoczenie budynku, łącznie z miejscami postojowymi dla samochodów i nowym ogrodzeniem terenu.

Celem projektu jest pobudzanie aktywności gospodarczej na terenach wiejskich.

Więcej na temat projektu w tagach inkubator.Share

Zobacz inne

Leave a Comment