Rusza kolejna modernizacja i budowa oświetlenie w gminie Marciszów

Wójt Wiesław Cepielik podpisał dziś (poniedziałek, 10 października) umowę z wykonawcą, który zmodernizuje i wybuduje nowe oświetlenie uliczne na terenie gminy Marciszów.

W ramach zadania zostanie dokonana wymiana istniejących wyeksploatowanych i nieefektywnych opraw wysokoprężnych na nowoczesne oprawy ze źródłami światła LED, wymienionych zostanie 56 sztuk zegarów astronomicznych, wykonana zostanie dokumentacja projektowa nowej infrastruktury oświetlenia drogowego, wybudowana zostanie nowa infrastruktura oświetlenia drogowego, demontaż istniejących linii i opraw na słupach Tauron.

– Fizycznie prace przy modernizacji i budowie oświetlenia rozpoczną się jeszcze w tym roku i zgodnie z harmonogramem będą trwały cały 2023 rok do stycznia 2024 roku. Inwestycja swym zasięgiem obejmie wytypowane odcinki dróg w następujących sołectwach: Wieściszowice, Ciechanowice, Marciszów, Sędzisław, Pastewnik, Pustelnik. Ogólna wartość zadania to ponad 1,85 mln zł. Większość zadania będzie realizowana w formule zaprojektuj wybuduj” na podstawie Gminnego Programu Funkcjonalno Użytkowego. Generalnym wykonawcą zadania jest firma Enbud z Ciechanowic – mówi wójt Wiesław Cepielik.

Przypominamy, że w ostatnim czasie na terenie gminy Marciszów zrealizowano już inwestycje związane z budową lub modernizacją oświetlenia m.in. w Sędzisławiu, Pastewniku, Domanowie, Ciechanowicach, Wieściszowicach, Pustelniku i Marciszowie, co prezentowaliśmy na naszym portalu wcześniej.

Więcej informacji z gminy Marciszów tutaj.
Inne inwestycje prowadzone na terenie powiatu kamiennogórskiego prezentujemy tutaj.

Zobacz inne

Leave a Comment