Ruiny zamku Grodztwo pod opieką miasta Kamienna Góra

Opiekę nad popadającym od wielu lat w ruinę zamkiem Grodztwo przejęło miasto Kamienna Góra. Przypominamy, że Urząd Miasta w Kamiennej Górze, w ubiegłym roku wystosował pismo do Fundacji Ochrony Zabytków Architektury i Sztuki (FOZAiS), która zajmowała się ruinami zamku, nakazujące wywiązanie się z zapisów umowy. Niestety fundacja dokonała jedynie wycinki krzaków, które przez lata porosły wokół ruin. Umowa na dalszą opiekę nad ruinami nie została przedłużona. Jeszcze w ubiegłym roku Wydział Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska kamiennogórskiego ratusza zainstalował tablice informacyjne zakazujące wstępu.

– Podczas wieloletniego okresu użyczenia fundacja nie wykazała wystarczającej aktywności związanej z dbałością o zamek. Nie mam obecnie podstaw, by sądzić, że w kolejnych latach ta sytuacja uległaby zmianie – powiedział burmistrz Janusz Chodasewicz.

Ponieważ obiekt jest w bardzo złym stanie, miasto chce zabezpieczyć w budżecie kwotę 150 tys. zł na wykonanie ogrodzenia, a w dalszym etapie uporządkować teren i wywieźć gruz.

Następnie trzeba będzie wywiązać się z kolejnych decyzji konserwatora:
-zabezpieczenia elementów muru oraz detali architektonicznych;
-zabezpieczenia ścian i korony murów przed porastaniem roślinnością;
-wykonania prac mających na celu zachowanie murów poprzez ich wzmocnienie oraz podstemplowanie otworów okiennych.

Zamek w Kamiennej Górze to jeden z wielu zabytków dolnośląskich, które skazane zostały na zagładę za swoje niemieckie pochodzenie. Obiekt popadał stopniowo w ruinę. Przeszedł wielki pożar w latach 60. i przez cały ten czas nikt nie próbował, chociażby zabezpieczyć resztek murów. Kiedyś była to jedna z największych siedzib szlacheckich na Dolnym Śląsku, otoczona bastionami.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment