Ruiny Zamku Cisy z nową kładką

Stowarzyszenie Partnerstwo Wokół Trójgarbu to kolejny podmiot, który postanowił wykorzystać grant od Lokalnej Grupy Działania Kwiat Lnu. Dzięki zaangażowaniu stowarzyszenia do ruin średniowiecznego Zamku Cisy (pow. wałbrzyski) powstała nowa kładka.

Zadanie pn. „Infrastruktura turystyczna – remont kładki do Zamku Cisy” zostało zrealizowane w ramach PROW na lata 2014-2020 oraz wkładzie finansowym z Nadleśnictwa Wałbrzych, Gminy Stare Bogaczowice i Gminnego Centrum Biblioteczno-Kultrualnego w Starych Bogaczowicach.

Oficjalne otwarcie kładki odbyło się 1 grudnia br. Przypominamy, że stara kładka ze względu na bardzo zły stan techniczny została rozebrana w 2017 roku. Nowa kładka została wzmocniona stalową konstrukcją, którą obudowano drewnem dębowym. Koszt budowy nowej kładki wyniósł 93 tys. zł.

Ruiny średniowiecznego zamku znajdują się w dolinie potoku Czyżynki, 3 km na zachód od Zamku Książ.
Pierwsza wzmianka o warowni istniejącej w tym miejscu pochodzi z falsyfikatu z 1242 roku, natomiast pierwsza wzmianka o zamku pochodzi z roku 1327 roku, gdy wystawił na nim dokument Bolko II świdnicki.

Zobacz inne

Leave a Comment