“Rudera” w Kamiennej Górze wystawiona na sprzedaż

W Urzędzie Gminy Kamienna Góra została podana do publicznej wiadomości informacja o sprzedaży nieruchomości przy ul. Okrzei w Kamiennej Górze. Cena wywoławcza nieruchomości 132 000,00 zł.

Przypominamy, że po sądowym ustaleniu, ostatnim właścicielem budynku okazał się mieszkaniec gminy Kamienna Góra. Zgodnie z przepisami spadkobrania właścicielem kamiennogórskiej „rudery” została gmina. Przedmiotowa nieruchomość jest wpisana do rejestru zabytków województwa jeleniogórskiego pod nr 1338/J na podstawie decyzji Wojewody Jeleniogórskiego z dnia 15 czerwca 1998 r.

Zastosowano 20 % bonifikaty od ceny zbywanej nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków na podstawie uchwały Rady Gminy Kamienna Góra.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, winny złożyć wnioski o jej nabycie w terminie do 26.04.2019 r. Sprzedaż nieruchomości nastąpi po upływie w/w terminu.

Share

Zobacz również

Dodaj komentarz