Rozstrzygnięto przetarg na dzierżawę parkometrów w Kamiennej Górze

Rozstrzygnięto przetarg na dzierżawę 14 parkometrów w Strefie Płatnego Parkowania w Kamiennej Górze. Od dnia 1 czerwca br. Urząd Miasta przejmie administrowanie płatnymi parkingami w Kamiennej Górze. W zamiarach jest uporządkowanie strefy, wymuszenie większej rotacji pojazdów i zwiększenie dostępność miejsc parkingowych. Ceny i zasady parkowania nie ulegną zmianie.

Kamienna Góra wydzierżawi parkometry od dotychczasowego operatora Strefy Płatnego Parkowania. Firma PPUH DEJW Dawid Biernat zaoferowała najniższą cenę w przetargu – nieco ponad 259 tys. złotych. W sumie oferty złożyło dwóch przedsiębiorców.

Zwycięzca będzie także musiał: dostarczyć mobilny terminal do kontroli poboru opłat, oprogramowanie do zdalnego i stacjonarnego zarządzania strefą oraz przeszkolić naszych pracowników w posługiwaniu się tym systemem. Umowa została zawarta na dwa lata.

14 parkometrów pozostanie w dotychczasowych lokalizacjach: plac Wolności, ul. Stara, ul. Parkowa (2 szt.) ul. Krótka, ul. Młyńska, ul. Browarowa (2 szt.), ul. Łużycka, plac Grunwaldzki, ul. Słoneczna ul. Broniewskiego, ul. Sienkiewicza ul. Księcia Bolka I.

Ich dostawca w najbliższym czasie musi je odświeżyć i naprawić jeśli są uszkodzone. Kontrolami wnoszenia opłat zajmą się zatrudnieni przez urząd pracownicy. Będą one przeprowadzane w sposób ciągły. Ceny za postój w strefie pozostają bez zmian:

za pierwsze pół godziny parkowania (minimalna opłata) – 1 zł
za pierwszą godzinę parkowania – 2 zł
za drugą godzinę parkowania – 2,40 zł
za trzecią godzinę parkowania – 2,80 zł
za czwartą i następną godzinę parkowania – 2 zł
abonament na okaziciela – 110 zł
abonament dla mieszkańca – 20 zł

Opłaty są pobierane w dni powszednie w godzinach od 9 do 17. Można ich dokonywać gotówką lub za pośrednictwem aplikacji w telefonie komórkowym.

Share

Zobacz również

Leave a Reply