Rozstrzygnięto konkurs z wiedzy o kapitanie Józefie Sierocińskim

W dniu 11 marca 2019 roku w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze został rozstrzygnięty konkurs z wiedzy o patronie klas mundurowych kapitanie Józefie Sierocińskim.

Na pierwszym miejscu uplasowali się ex aequo Gracjan Wastag i Marcel Borys, trzecie miejsce zajęła Amelia Gucwa.

Konkurs zorganizowała mgr Małgorzata Cedzidło. Pytania konkursowe przygotował mgr Tadeusz Kosiba, który był gościem honorowym uroczystości.

Przypominamy, że Józef Sierociński urodził się 12 listopada 1891 r. w Łodzi. Na przełomie XIX i XX wieku wyemigrował z rodziną do USA. Gdy w Europie w 1914 r. rozpoczęła się I wojna światowa, całe osobiste życie podporządkował służbie dla niepodległości Ojczyzny. W ciągu kilku lat z szeregowego członka Związku Sokołów Polskich stał się jednym z czołowych działaczy tej patriotycznej organizacji w USA.
Po ukończeniu w 1915 r. sokolich kursów wojskowych otrzymał awanse, najpierw na plutonowego, a następnie na starszegoplutonowego. W 1916 r. jako podnaczelnik Okręgu I objął funkcję naczelnika tego okręgu. W grudniu 1916 r. znalazł się w grupie 23 najzdolniejszych sokołów, których potajemnie przewieziono do Kanady celem odbycia w przyspieszonym trybie kilkumiesięcznego kursu wojskowego w angielskiej szkole oficerskiej przy uniwersytecie w Toronto. Zajęcia odbywały się od stycznia do maja 1917 r. Józef Sierociński jako jeden z najlepszych absolwentów otrzymał awans bezpośrednio na stopień porucznika. Zmarł 2 stycznia 1955 r. Został pochowany na cmentarzu przy ul. Katowickiej w Kamiennej Górze.

Fot. Bogdan Adamus

Share

Zobacz również

Leave a Reply