Rozstrzygnięcie konkursu dla organizacji pozarządowych

Gmina Kamienna Góra rozstrzygnęła konkurs dla organizacji pozarządowych. W wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych powołana Komisja Konkursowa dokonała oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert oraz dokonała wyboru organizacji, które otrzymały dotacje.

Oferty ocenione:

Źródło: Urząd Gminy Kamienna Góra

Share

Zobacz inne