Rozpoczęto procedurę uruchomienia kąpieliska w Kamiennej Górze

Urząd Miejski w Kamiennej Górze zamierza tego lata uruchomić kąpielisko nad kamiennogórskim zalewem. Rozpoczęto procedurę prawną i konsultacje społeczne nad projektem uchwały w sprawie określenia długości sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Kamiennej Góry.

Chodzi o umieszczenie w wykazie kąpielisk działki znajdującej się na terenie zalewu. W uchwale wskazano również, że sezon kąpielowy w mieście będzie trwał od 15 czerwca do 31 sierpnia. Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem dostępny tutaj.

Swoje propozycje i uwagi można zgłaszać do 12 lutego br. Należy je podpisać własnoręcznie – imieniem i nazwiskiem oraz opatrzyć adresem lub nazwą jednostki organizacyjnej i jej adresem.

Uwagi oraz propozycje zmian do projektu można wnosić:

  • na piśmie w Urzędzie Miasta Kamienna Góra w Biurze Obsługi Klienta lub w sekretariacie,
  • drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Kamienna Góra, Wydział Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska, pl. Grunwaldzki 1, 58-400 Kamienna Góra,
  • drogą elektroniczną: za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP lub w postaci elektronicznej, opatrzone bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Uwagi będą rozpatrywane przez Burmistrza Miasta Kamienna Góra w terminie 14 dni od dnia upływu terminu ich składania.

Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kamienna Góra.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment