Rozkład godzin pracy i dyżurowania aptek

Rozkład godzin pracy i dyżurowania aptek w roku 2020.

Właściciel apteki Vademecum, poinformował tut. Urząd o sprzedaży apteki i jednoczesnym zamknięciu apteki Vademecum przy ul. Jana Pawła II 6 w Kamiennej Górze.               

Urząd został mailowo poinformowany przez kierownika apteki Ziko z/s ul. Papieża Jana Pawła II 10/3A Kamienna Góra o wydłużeniu pracy apteki w sobotę z godz. 16:00 na godz. 18:00.

Nastąpiła zmiana rozkładu godzin pracy aptek w roku 2020, poprzez wykreślenie apteki Vademecum oraz zmianę godziny pracy apteki Ziko w sobotę, z godz. 16:00 na godz. 18:00. W związku z zamknięciem apteki Vademecum, apteka nie będzie pełniła dyżuru w dniach 16.11.20 – 23.11.20, nastąpiła zatem potrzeba zmiany grafiku kolejności dyżurów aptek w porze nocnej, niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy w roku 2020.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment