Rodzina 500+

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze informuje, iż wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego (500+) będą przyjmowane od 1 kwietnia 2016 roku. Formularz wniosku będzie dostępny w ośrodku – Referat Świadczeń Rodzinnych pok. 105 – po 20 marca.
Wniosek o świadczenie będzie można złożyć w ciągu trzech miesięcy od wejścia w życie ustawy. Organ wyda decyzję i wypłaci pieniądze w ciągu trzech miesięcy od wpłynięcia wniosku. Pierwsza wypłata świadczeń ma nastąpić do końca czerwca 2016 roku, ze spłatą od kwietnia 2016 roku, bez względu czy wniosek zostanie złożony w kwietniu, maju czy do 10 czerwca 2016 roku. Wnioski złożone po 10 czerwca 2016 roku będą zrealizowane ze spłatą do końca lipca 2016 roku. W przypadku złożenia wniosku od 1 lipca 2016 roku, prawo do świadczeń będzie przysługiwać bez spłaty od miesiąca złożenia wniosku.

Rodziny, w których dochód nie przekracza 800 zł netto na osobę lub 1200 zł netto (w rodzinach wychowujących niepełnosprawne dziecko) – otrzymają je również na pierwsze lub jedyne dziecko.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment