Rocznica rekonsekracji kościoła pw. Św. Anny w Krzeszowie

W dniu 26 września 2023 roku przypada rocznica rekonsekracji kościoła na Górze św. Anny w Krzeszowie (2011 r.). Przypominamy archiwalny tekst śp. ks. Władysława Sugockiego, który został opublikowany na łamach czasopisma “Krzeszowska Pani”.

Kult Świętej Anny na Ziemi Kamiennogórskiej

Ojcowie Cystersi szerzyli kult św. Anny – babci Pana Jezusa – jako wzór do naśladowania. W kościołach przez nich budowanych był zawsze obraz albo figura św. Anny. Oprócz tego budowali kościoły i kaplice ku czci tej patronki. Schematyzm Archidiecezji Wrocławskiej wydany w roku 1971 we Wrocławiu podaje wiadomość, że w Krzeszowie był kościół pod wezwaniem św. Anny już w 1623 roku, odnowiony przez opata Bernarda Rossę w 1674 roku. Następnie został on przebudowany w 1772 roku, ale strawił go pożar 1884 roku i następnie został na nowo odrestaurowany w 1886 roku.

W Lubawce kościół św. Anny wybudowany został w latach 1692-1696 prze opata Bernarda Rossę z Krzeszowa. W Chełmsku Śląskim również został wybudowany kościół ku czci św. Anny; zniszczony przez wandali w XX-wieku i odbudowany w czynie społecznym w latach 80 i 90 XX wieku przez miejscową społeczność. (wszystkimi pracami kierował Ks. Władysław Sługocki – przyp. Redakcji).

Odbudowaną świątynię św. Anny w Chełmsku Śląskim odwiedziło do dnia dzisiejszego czterech biskupów: pierwszy Biskup Legnicki dr Tadeusz Rybak, Bp z Boliwii Stanisław Dowlaszewicz, Bp dr Stefan Regmunt (Biskup Zielonogórsko – Gorzowski) oraz obecny Biskup Legnicki dr Stefan Cichy. Mistycy wspominają pięć radości św. Anny, które możemy oglądać w Chełmsku Śląskim. Zostały one wykonane w piaskowcu w XVIII wieku przy drodze prowadzącej do kościoła św. Anny za Chełmskiem Śląskim:

I radość – przy ul. Kamiennogórskiej – Niepokalanego poczęcia NMP,
II radość – Archanioł Gabriel poucza św. Annę, kim będzie jej córka,
III radość – Ofiarowanie NMP w Świątyni (wandale zniszczyli tę figure),
IV radość – Narodzenie NMP (figury również zostały przez wandali zniszczone),
V radość – Św. Anna wraz Maryją piastują Pana Jezusa.

W Sanktuarium Krzeszowskim również były „radości św. Anny” w obrazach. Niestety, obrazy te zostały skradzione. Na pamiątkę pozostały tylko dwa SŁUPY z cegły na drodze prowadzącej do kościoła na Górze św. Anny. Może kiedyś znajdą się w Krzeszowie – „ludzie dobrej woli” i „Radości św. Anny” zostaną odrestaurowane.
Mamy taką nadzieję! Ostatni proboszcz Cystersów – obecny Opat w Wąchocku O. Eugeniusz wraz z ludźmi dobrej woli z Krzeszowa rozpoczął akcję odbudowy tego zabytkowego kościoła. Następnie pierwszy diecezjalny proboszcz w Krzeszowie Ks. Kanonik Włodzimierz Gucwa oraz obecny Kustosz Ks. Prałat Marian Kopko w dalszym ciągu podejmują akcję odbudowy tej świątyni, która po zniszczeniach i wandalizmie lat osiemdziesiątych XX wieku – odzyskuje swój blask.

Podczas wizytacji kanonicznej parafii p.w. Wniebowzięcia NMP w Krzeszowie dnia 25 września 2011 roku zaśpiewaliśmy dziękczynne Te Deum – Ciebie Boże wysławiamy – za dar odbudowy zniszczonej świątyni. Wizytacji krzeszowskiej wspólnoty dokonał Biskup Pomocniczy Diecezji Legnickiej JE Ks. dr Marek Mendyk. Podziękowaliśmy wówczas Panu Bogu i św. Annie za dobrodziejów odbudowy tego kościoła oraz za majstrów i za wszystkich ludzi, którzy odważnie i ofiarnie pomagali w tej sprawie.

Śp. Ks. Władysław Sługocki
Kapelan Sióstr Benedyktynek z Krzeszowa

Tekst dzięki uprzejmości Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie

Share

Zobacz inne