Rocznica koronacji Cudownej Ikony Matki Bożej Łaskawej przez św. Jana Pawła II

Dziś (piątek, 2 czerwca) obchodzimy rocznicę koronacji Cudownej Ikony Matki Bożej Łaskawej przez św. Jana Pawła II w Legnicy, do której doszło w 1997 roku. Ikona Matki Bożej Łaskawej, znajdująca się w krzeszowskiej bazylice jest najstarszym wizerunkiem Maryjnym w Polsce i w Europie Środkowej i od wieków przyciąga w progi sanktuarium licznych pielgrzymów.

Przygotowania do koronacji podjął pierwszy biskup diecezji legnickiej – ks. bp Tadeusz Rybak. Pragnął on, aby podczas planowanego Kongresu Eucharystycznego we Wrocławiu w 1997 r. do erygowanej zaledwie 5 lat wcześniej diecezji legnickiej, również przybył św. Jan Paweł II. Rozmawiał w tej sprawie z Ojcem Świętym 7 października 1994 r. Uroczystość nałożenia koron na skronie Cudownego Wizerunku poprzedziła peregrynacja kopii Ikony od 25 marca 1996 r. do 10 września 1997 r. Krzeszowska Bogurodzica nawiedziła wówczas 532 kościoły parafialne, filialne i kaplice.

Uroczysta koronacja, która miała miejsce 2 czerwca 1997 roku, była kulminacją kultu, jaką od ponad siedmiu stuleci doznaje Bogurodzica i podziękowaniem za opiekę Matki Bożej nad opactwem i Krzeszowem. Podczas koronacji na płycie lotniska w Legnicy zebrało się ponad 300 tysięcy pielgrzymów i pątników, aby uczestniczyć w uroczystej Mszy Świętej, sprawowanej przez św. Jana Pawła II.

Źródło: opactwo.eu

Share

Zobacz inne