Rocznica bitwy pod Landeshut

Przypominamy o rocznicy bitwy pod Landeshut. Dokładnie 264 lata wcześniej doszło do wielkiej bitwy pod dzisiejszą Kamienną Górą. Pruskie siły generała Heinricha Augusta de la Motte Fouqué (zdjęcie poniżej) w liczbie 12 tys. żołnierzy zostały pokonane przez 28-tysięczną armię austriacką generała Ernesta von Laudona. Bitwa ta przeszła do historii jako Pruskie Termopile, a stoczona została 23 czerwca 1760 roku.

Plan bitwy o Landeshut (Kamienną Górę), który sporządził Carl von Decker w Berlinie roku 1837 dostępny w galerii.

Plan bitwy to czas wojny siedmioletniej, w której udział brało większość ówczesnych mocarstw, przez co uznawana jest za wojnę o zasięgu światowym. Na mapie widoczny ówczesny Czadrów Dolny (Nieder Zieder) i Górny (Ober Zieder) oraz wzgórze obronne u zbocza grzbietu Długosz. Teren Czadrowa należał wówczas do Prus i graniczył z Saxonią oraz Impreium Habsburgów.

Zobacz inne