Rewitalizacji Starówki ciąg dalszy

Przypominamy, że trwają prace związane z przebudową układu komunikacyjnego Starego Miasta w Kamiennej Górze. To już trzecia odsłona remontu ulic wokół rynku.

W chwili obecnej przebudowywana jest nawierzchnia chodników oraz powstaje nowy parking w obrębie ulicy Stefana Żeromskiego.

Przypomnijmy, że wcześniej, w ramach zadania przebudowana została nawierzchnia jezdni i chodników w obrębie ulic: Słowiańskiej, Żytniej, Łącznej, Wąskiej oraz Stefana Żeromskiego.

Oprócz nowej nawierzchni jezdni i chodników z kostki i płyt kamiennych oraz kostki betonowej, przebudowywana została kanalizacja deszczowa oraz sieć wodociągowa wraz z przyłączami do budynków.

Pojawią się jeszcze nowe punkty oświetlenia ulicznego, nasadzenia oraz elementy małej architektury.

Wszystkie prace zakończyć powinny się do sierpnia 2019 r. Na realizacje zadania miasto pozyskało dofinansowane ze środków unijnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w ramach działania związanego z rewitalizacją zdegradowanych obszarów – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Wałbrzyskiej.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment