Rewitalizacja kamienic kamiennogórskiego rynku

Przypominamy, że rewitalizacji zostały poddane m.in. dwie zabytkowe kamienice znajdującej się na kamiennogórskim rynku. Budynek przy Placu Wolności 12 i 16. Pierwszy z nich został wzniesiony początkiem XVIII w., natomiast drugi pod koniec XVIII w. Budynki posiadają bogato zdobioną elewację frontową, łamane gzymsy nadokienne, płaskorzeźby oraz na jednym z budynków attykę – architektoniczne elementy dekoracyjne wieńczące elewację z balustradą. Poniżej prezentujemy wygląd przed i po rewitalizacji. Więcej o inwestycjach w regionie w tagach remonty.