REVIVAL! – projekt flagowy w ramach “Wspólnej Koncepcji Przyszłości 2030”

Projekt „REVIVAL! – Rewitalizacja historycznych miast Dolnego Śląska i Saksonii” jest projektem flagowym w ramach „Wspólnej Koncepcji Przyszłości 2030 dla polsko-niemieckiego obszaru powiązań”. W konkursie wyłoniono pięć projektów flagowych oraz przyznano dwie nagrody honorowe spośród 35 nadesłanych zgłoszeń. Komisja konkursowa uznała, że wyróżnione projekty w szczególny sposób przyczyniają się do realizacji wspólnej wizji rozwoju obszaru powiązań położonego po obu stronach Odry i Nysy Łużyckiej.

Przypominamy, że transgraniczny projekt „REVIVAL! – Rewitalizacja historycznych miast Dolnego Śląska i Saksonii” realizowany jest w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020 (I Oś priorytetowa Wspólne Dziedzictwo Naturalne i Kulturowe) i współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Beneficjentem wiodącym jest Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung z Drezna. Województwo Dolnośląskie reprezentowane przez Instytut Rozwoju Terytorialnego jest partnerem naukowym projektu. Pozostałymi partnerami są miasta – po stronie polskiej: Bolesławiec, Gryfów Śląski, Kamienna Góra, Lubawka, Lubomierz (dolnośląskie) oraz Żary (lubuskie) i po stronie niemieckiej: Bautzen, Görlitz, Reichenbach, Zittau.

Celem projektu jest ożywienie centrów historycznych miast poprzez działania miękkie, integrujące społeczność lokalną i wzmacniające wizerunek miasta. W ramach projektu przewidziane są również działania studialne i analityczne oraz realizacja projektów pilotażowych w miastach partnerskich. Jednym z komponentów projektu jest opracowanie analizy porównawczej dotyczącej jakości życia w małych i średnich miastach na obszarze polsko-niemieckiego pogranicza. W badaniu szczególny nacisk zostanie położony na aspekt do tej pory pomijany, tj. badanie jakości przestrzeni miejskiej w kontekście występującego dziedzictwa kulturowego. Celem analizy będzie wypracowanie metody i narzędzi głównie jakościowego pomiaru powyższych zagadnień, umożliwiającego porównywalność między badanymi jednostkami, a w przyszłości transferowanie metody na cały obszar województwa. Realizacja działań objętych projektem opartych na świadomym wykorzystaniu potencjału wspólnego dziedzictwa kulturowego przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności obszaru wsparcia oraz poprawy jakości życia mieszkańców.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment