Renowacja Nepomucena – transport

Dnia 5 września 2017 roku miał miejsce kolejny etap renowacji figury świętego Jana Nepomucena, znajdującej się na terenie sołectwa Czadrów.

Po wcześniejszej wycince gałęzi i uprzątnięciu terenu wokół pomnika, mogło odbyć się przetransportowanie figury do zakładu, w którym zostanie przeprowadzona renowacja techniką i technologią zgodną z oryginałem.W zakresie prac renowacyjnych znajdzie się m.in. oczyszczenie wstępne z luźno zespojonych nawarstwień, usunięcie mikroorganizmów preparatem biobójczym, zabezpieczenie i wzmocnienie najbardziej osłabionych elementów, oczyszczanie kamienia agregatem CP i metodami chemicznymi, mechaniczne usunięcie spękanych i uszkodzonych spoin, rekonstrukcja zniszczonych elementów, uzupełnienie ubytków, uzupełnienie spoin, hydrofobizacja preparatem krzemoorganicznym i inne.

Renowacja figury odbywa się dzięki Stowarzyszeniu Brama Czadrowska przy wsparciu finansowym Urzędu Gminy Kamienna Góra.

Cały proces renowacji jest prezentowany na naszym portalu w tagach nepomucen i na specjalnie utworzonej stronie internetowej pod adresem czadrowskinepomuk.wordpress.com.

Stowarzyszenie Brama Czadrowska dziękuje za przetransportowanie pomnika firmie Pagaz Sp. z o.o z Krzeszowa.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment