Renowacja Nepomucena – przygotowanie terenu

Dnia 31 sierpnia 2017 roku ruszył pierwszy etap renowacji figury świętego Jana Nepomucena, znajdującej się na terenie sołectwa Czadrów.

Kamienny barokowy Jan Nepomucen jest usytuowany na skarpie rzeki Zadrny. Adoruje krucyfiks trzymany w obu rękach. Datuje się go na 1867 rok. Postać ma wysokość 153 cm a cały pomnik 320 cm. Obiekt z biegiem lat popadł w ruinę.W pierwszym etapie dokonano wycinki gałęzi i uprzątnięto teren wokół pomnika, przygotowując miejsce do przetransportowania figury do zakładu, w którym będzie poddana całkowitej renowacji.

Obecnie najważniejszym problemem jest niebezpieczne pochylenie pomnika, co grozi jego przewróceniem. Jednym z ważniejszych etapów prac będzie stabilizacja podłoża, wyrównanie, utwardzenie terenu i wylanie fundamentu.

W zakresie prac renowacyjnych znajdzie się również:
– oczyszczenie wstępne z luźno zespojonych nawarstwień,
– usunięcie mikroorganizmów preparatem biobójczym,
– zabezpieczenie i wzmocnienie najbardziej osłabionych elementów,
– oczyszczanie kamienia: agregatem CP i metodami chemicznymi,
– mechaniczne usunięcie spękanych i uszkodzonych spoin,
– rekonstrukcja zniszczonych elementów wykazujących znaczny stopień dezintegracji (uzupełnienie materiałem zgodnie z pierwotnym),
– wykonanie uzupełnień ubytków form detalu architektonicznego przez flekowanie ubytków odpowiednim dla poszczególnych detali rodzajem kamienia,
– uzupełnienie spoin (technika i technologia zgodnie z oryginałem),
– hydrofobizacja preparatem krzemoorganicznym,
– inne.

Renowacja figury odbywa się dzięki zaangażowaniu Stowarzyszenia Brama Czadrowska przy wsparciu finansowym Urzędu Gminy Kamienna Góra.
Cały proces renowacji będzie prezentowany na naszym portalu i na specjalnie utworzonej stronie internetowej pod adresem czadrowskinepomuk.wordpress.com.

Stowarzyszenie Brama Czadrowska dziękuje również za dzisiejsze wykonanie wycinki i przygotowanie terenu firmie „Chirurgia drzew prace wysokościowe” Krzysztof Proszowski z Krzeszowa.

 

Share

Zobacz inne

One Thought to “Renowacja Nepomucena – przygotowanie terenu”

  1. […] wcześniejszej wycince gałęzi i uprzątnięciu terenu wokół pomnika, mogło odbyć się przetransportowanie figury do zakładu, w którym zostanie […]

Leave a Comment