Renowacja Nepomucena – poświęcenie

Dnia 26 listopada 2017 roku w sołectwie Czadrów odbyło się poświęcenie pomnika św. Jana Nepomucena. Po uroczystej Mszy św. w kościele pw. Maksymiliana Kolbe parafianie udali się pod odrestaurowany pomnik, gdzie dokonano poświęcenia. Po uroczystości miał miejsce skromny poczęstunek w świetlicy wiejskiej, który zorganizowała Rada Sołecka ze Stowarzyszeniem Brama Czadrowska. W uroczystościach wziął udział również wójt Patryk Straus, który podziękował stowarzyszeniu i osobom zaangażowanym w prace związane z renowacją pomnika. Przypominamy, iż dzięki wsparciu finansowym Gminy Kamienna Góra była możliwa renowacja tego obiektu małej architektury sakralnej.Kamienny barokowy Jan Nepomucen był usytuowany na skarpie przy drodze wjazdowej na fermę drobiu. Obiekt z biegiem lat popadł w ruinę, a jego niebezpieczne pochylenie groziło przewróceniem. Stowarzyszenie Brama Czadrowska w porozumieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, Urzędem Gminy w Kamiennej Górze oraz właścicielem terenu, na którym był usytuowany, ustaliło nową lokalizację pomnika.

Po generalnych zabiegach konserwatorskich, jakie figura świętego Jana Nepomucena przeszła po raz pierwszy od 1867 roku i ustanowieniu nowej, bezpiecznej lokalizacji, pozwoli uchronić pomnik przed zniszczeniem na kolejne stulecia.

Cały proces renowacji jest prezentowany na naszym portalu w tagach nepomucen i na specjalnie utworzonej stronie internetowej pod adresem czadrowskinepomuk.wordpress.com.

Share

Zobacz inne

One Thought to “Renowacja Nepomucena – poświęcenie”

Leave a Comment